Coaching

Coaching je v cilj usmerjen proces, v katerega za določen čas vstopita coach in klient ali skupina klientov, kadar gre za timski coaching. Namen je doseči spremembo na bolje v tistem polju življenja, ki si ga izbere klient. Coach v tem procesu klientu pomaga definirati cilj ter poiskati in aktivirati vire za dosego cilja. Coach svojega klienta na tej poti tudi motivira.

V dvanajstih srečanjih, ki so razdeljena v tri sklope skupaj s klientom ozaveščava prepričanja, vedenjske vzorce s katerimi si nehote preprečuje, da bi uresničil željeni cilj.  Vsako srečanje traja 50 minut, ki za spremembo od terapevtskega srečanja lahko poteka tudi preko skypa.

Zaradi moje  predanosti in usmerjenosti v raziskovanje odnosov, sem se tudi v svoji praksi usmerila na samske ljudi 30+, ki so motivirani, da se soočijo s svojimi vedenjskimi vzorci, ki jim preprečujejo zadovoljujoče odnose.