Individualne terapije

Ker sem predana raziskovalka ljubezni in odnosov, sem tudi svojo terapevtsko pot posvetila samskim ljudem 30+, ki so motivirani, da se soočijo s svojim načinom doživljanja in delovanja.

Terapevtski prostor je namenjen srečanju dveh svetov, terapevtovega in klientovega in to kar se dogaja med njima je podlaga za raziskovanje in novo izkušnjo odnosa, bližine, sprejetosti, avtentičnosti, ki jo nato lahko odnesemo v svet.

Srečanja trajajo 50 minut, enkrat tedensko, redno prihajanje pa je ključno, da se proces nadaljuje.

Gestalt terapevt je v terapevtskem procesu pozoren na klientov proces vzpostavljanja stika in načine, kako prekinja stik, pa tudi na svoje odzive. V pogovoru in ob uporabi terapevtskih eksperimentov spodbuja klientovo doživljanje tako, da se ta lahko neposredno, v trenutku zave, kaj počne in kako to počne.

Eden od osnovnih ciljev gestalt terapije je kakovost zavedanja, ki klientu odpira možnost izbire in s tem prevzemanja odgovornosti za ustvarjanje lastnega življenja. Z vidika vednosti je za gestalt terapevta najbolj relevantno vprašanje, kaj in kako lahko klient prek lastnega zavedanja spozna oziroma uvidi sam. Gestalt terapevt ne prevzema vloge strokovnjaka za klientovo doživljanje in njegove življenjske odločitve.

Bolj kot njegove interpretacije ga zanima klientovo lastno doživljanje. Njegova vloga je predvsem v tem, da z ustrezno zasnovano terapijo klientu omogoča, da ta postaja vse bolj odgovoren za svojo eksistenco. V praksi to pomeni, da terapevt s klientom raziskuje njegovo doživljanje, mu pomaga, da ozavesti lastne potrebe in občutke, osmisli svoje življenjske situacije, sprejema svoje lastne odločitve.