Gestalt psihoterapija

Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapija je primerna za vsakogar, ki si želi spremembe in je zanjo motiviran, ter odločen, da si zasluži višjo kvaliteto življenja. Pred leti, ko sem sama stopila na pot osebnega raziskovanja, je bila moja najmočnejša motivacija ljubeče partnerstvo. S ponotranjenim občutkom, da je z mano nekaj »narobe«, se mi je takrat to zdelo nedosegljivo.

Ta želja je postala moja motivacija, moj ZAKAJ, za strastno terapevtsko delo s samskimi ljudmi, ki čutijo podobno, imajo podobno željo in motivacijo. Predano in brez zadržkov najti ljubezen, Najprej v sebi in do sebe.

Sprejmite moje povabilo k ljubezni, ozaveščanju ovir, ki nam preprečujejo, da bi živeli polno, ljubili in bili ljubljeni.

Odnos po Gestalt terapiji

»Preteklost in prihodnost sta fantazija! Samo prisotnost v sedanjem trenutku nam omogoča resničen stik z realnostjo.« – Greenwald

Medčloveški odnos je edinstven. S srečanjem dveh oseb nastane nov svet, ki nikoli prej ni obstajal. Ta odnos med dvema je fenomen, je srečanje dveh svetov z različno preteklostjo, ki vpliva na sedanji trenutek in ustvarja prihodnost. In skozi ta fenomen se osebi spreminjata. Odnos ustvarjamo mi in odnos ustvarja nas.

Nova teorija fizikov dvajsetega stoletja pravi, da se vesolje neprestano premika in spreminja. Tudi izhodišče Gestalta je podobno: vse je proces – vse se giblje in spreminja. Terapevt in klient v njunem srečanju ustvarjata prostor, kjer s polno prisotnostjo in zavedanjem ustvarjata odnos, ga raziskujeta ter preizkušata nove možnosti.

Moč ‘tukaj in zdaj’ – Gestalt terapija se dogaja v »tukaj in zdaj«. V terapiji klient podoživi dogodek, težavo (…) v sedanjem času in prevzame odgovornost za svoje razmišljanje in čutenje.

Gestalt poudarja, da se posameznikovo znanje o samem sebi širi skozi proces opazovanja in zavedanja. »Kaj počnem v tem trenutku, oziroma česa se zavedam v tem trenutku?« »Kako to počnem?«

Zavedanje – biti ‘prisoten’ v sedanjosti nam odpira možnost za spremembo in nove odločitve in ustvariti boljši stik z okoljem.

Ljudje delujemo na treh nivojih bivanja istočasno: mentalnem, čustvenem in fizičnem. Gestalt terapija predstavlja vse tri nivoje kot enakovredne v človekovem delovanju. Človekovo mišljenje in delovanje izvira iz njegove ravni zavedanja.

Polarnosti so del našega vsakdana in predstavljajo dva dela, ki sta si komplementarno nasprotna ( dan – noč, vroče – hladno, zgoraj – spodaj itd.). Ljudje smo skupek različnih polarnih sil in polarnosti so dve strani naše osebnosti, ki predstavljajo nedeljivo celoto.

Da lahko v polnosti začutimo srečo, je potrebno izkusiti trpljenje; da lahko razvijemo nežnost, moramo spoznati svojo grobost in če zanikamo strah, potem zmanjšamo pogum.

Medosebni konflikti izvirajo iz projekcij lastnih neozaveščenih delov na drugo osebo. Po tem principu se prepiramo in zaljubljamo.